Než začala výpočetní technika pomáhat s návrhy

Dříve, když se zákazník rozhodl si pořídit novou kuchyňskou linku , mohl si vytvořit vlastní náčrty, tyto zkonzultovat se zkušeným výrobcem a takto své představy zadat do výroby. Často výsledný výrobek vedl ke spokojenosti a byl pánem domu s pýchou ukazován návštěvám. Nezřídka se však stávalo, že to, co v představách i na papíře vypadalo kouzelně, ve skutečnosti postrádalo funkčnost, nevypadalo příliš dobře a nesloužilo tak, jak by mělo. Ale již to bylo vyrobeno a tak případné opravy a úpravy byly většinou jen kompromisní řešení a stály mnohdy nemalé peníze navíc.

Vizualizace pomáhá realizovat představy

Dnes již si může zákazník namyslet svou kuchyňskou linku do posledního detailu a na prostorovém počítačovém modelu hned vidí, jak bude výsledek vypadat. Je konec experimentům a zklamáním.